Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa tổng kết phong trào thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi và thiết kế bài giảng Elearning năm học 2018-2019