Monday, 04/07/2022 - 22:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo của Liên đội THCS Huỳnh Hữu Nghĩa

Theo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông thì trong chương trình mới có 2 loại hoạt động giáo dục chính là: Dạy học các môn và trải nghiệm sáng tạo. Với yêu cầu thực tiễn giáo dục mới, người giáo viên còn phải giúp học sinh tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo một cách hiệu quả. Với yêu cầu thực tiễn giáo dục mới, người giáo viên còn phải giúp học sinh tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo một cách hiệu quả. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày những hình thức để tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học ngoài giờ tại trường Trung học cơ sở Huỳnh Hữu Nghĩa tỉnh Sóc Trăng qua đó hình thành và phát triển những phẩm chất nhân cách và năng lực cho học sinh.

1. PHẦN MỞ ĐẦU

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Ngày 27/03/2015 tại Hà Nội, Chính phủ nước CHXHCNVN đã thông qua Quyết định số 404/QĐ-TTg về phê duyệt đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chương trình giáo dục phổ thông mới là nhằm giúp học sinh phát triển khả năng vốn có của bản thân, hình thành tính cách và thói quen tự học, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo; phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần; trở thành người học tích cực, tự tin, có ý thức tự chủ lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những phẩm chất tốt đẹp và các năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, biết yêu thương người khác.

Hình thức tổ chức học tập: có thể kết hợp trên lớp cùng với hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, tạo cơ sở học tập suốt đời, tự cập nhật và đổi mới các tri thức.

2. PHẦN NỘI DUNG

2.1. Hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông mới

2.1.1. Đặc điểm

Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục được thực hiện bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12; ở tiểu học được gọi là Hoạt động trải nghiệm, ở trung học cơ sở và trung học phổ thông được gọi là Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Hoạt động trải nghiệm tạo cơ hội cho học sinh: huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học và lĩnh vực giáo dục khác nhau để trải nghiệm thực tiễn đời sống gia đình, nhà trường và xã hội; tham gia vào tất cả các khâu của quá trình hoạt động, từ thiết kế hoạt động đến chuẩn bị, thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động; trải nghiệm, bày tỏ quan điểm, ý tưởng sáng tạo, lựa chọn ý tưởng hoạt động; thể hiện và tự khẳng định bản thân, đánh giá và tự đánh giá kết quả hoạt động của bản thân, của nhóm và của các bạn... dưới sự hướng dẫn, tổ chức của nhà giáo dục, qua đó hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi được tuyên bố trong chương trình tổng thể và các năng lực đặc thù của Hoạt động trải nghiệm.

Hoạt động trải nghiệm huy động sự tham gia, phối hợp, liên kết của nhiều lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường như: Giáo viên chủ nhiệm lớp, Giáo viên bộ môn, Cán bộ Đoàn, Tổng phụ trách Đội, Ban Giám hiệu nhà trường, cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân và đoàn thể trong xã hội.

2.2.2. Phương thức tổ chức hoạt động trải nghiệm

Khi tổ chức hoạt động trải nghiệm, giáo viên và nhà trường chủ động lựa chọn các phương pháp giáo dục và hình thức tổ chức cụ thể phù hợp với đặc điểm học sinh, điều kiện của nhà trường, địa phương.

Các phương pháp giáo dục trong Hoạt động trải nghiệm cần phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Làm cho người học sẵn sàng tham gia trải nghiệm tích cực;

- Giúp người học suy nghĩ về những gì trải nghiệm;

- Giúp người học phát triển kĩ năng phân tích, khái quát kinh nghiệm có được;

- Tạo cơ hội cho người học có kĩ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định dựa trên những tri thức và ý tưởng mới thu được từ trải nghiệm.

Các hình thức tổ chức Hoạt động trải nghiệm bao gồm:

- Hình thức có tính khám phá (Thực địa, Tham quan, Cắm trại, Trò chơi,...);

- Hình thức có tính thể nghiệm, tương tác (Diễn đàn, Giao lưu, Sân khấu hoá,...);

- Hình thức có tính cống hiến (Thực hành lao động; Hoạt động tình nguyện, hoạt động nhân đạo,...);

- Hình thức có tính nghiên cứu, phân hoá (Dự án và nghiên cứu khoa học, Hoạt động theo nhóm sở thích).

2.2. Tổ chức hoạt động trải nghiệm tại trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa

Chương trình Hoạt động trải nghiệm được tổ chức theo bốn loại hoạt động sau: Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp, Hoạt động theo chủ đề (Hoạt động trải nghiệm thường xuyên, Hoạt động trải nghiệm định kì), Hoạt động câu lạc bộ.

2.2.1 Sinh hoạt dưới cờ

Tiết sinh hoạt này được tổ chức theo quy mô toàn trường. Nội dung hoạt động của tiết sinh hoạt dưới cờ gắn liền với nội dung hoạt động của chủ điểm giáo dục, có tính định hướng, chuẩn bị cho các hoạt động của tuần và của tháng.

Nhà trường tạo cơ hội cho học sinh các lớp luân phiên đảm nhận việc tổ chức thực hiện tiết sinh hoạt này dưới sự hướng dẫn của lãnh đạo nhà trường, tổng phụ trách, giáo viên chủ nhiệm lớp.

 

Hình 2.1 Tổ chức tiết sinh hoạt dưới cờ thứ 2 hàng tuần

2.2.2 Sinh hoạt lớp

Sinh hoạt lớp được tổ chức theo quy mô lớp học. Nội dung hoạt động của tiết sinh hoạt lớp gắn liền với nội dung hoạt động của chủ điểm giáo dục, sơ kết hoạt động trong tuần, chuẩn bị cho các hoạt động của tuần và tháng tiếp theo.

Giáo viên chủ nhiệm tạo cơ hội cho tất cả học sinh trong lớp được tham gia tất cả các hoạt động.

 

2.2.3 Hoạt động theo chủ đề

Hoạt động theo chủ đề bao gồm Hoạt động trải nghiệm thường xuyên và Hoạt động trải nghiệm định kì.

+ Hoạt động trải nghiệm thường xuyên được thực hiện đều đặn từng tuần hoặc tháng, thực hiện ở trường và cả ở nhà với nhiệm vụ trải nghiệm được giao như nhau đến từng học sinh. Hoạt động trải nghiệm thường xuyên đảm bảo quá trình hình thành năng lực và phẩm chất cho học sinh được diễn ra thực sự; giáo viên phối hợp với phụ huynh học sinh để hướng dẫn, theo dõi và đánh giá kết quả hoạt động của học sinh.

 

Hình 2.3 Tổ chức phong trào kế hoạch nhỏ thu gom chai nhựa cho học sinh

+ Hoạt động trải nghiệm định kì được thực hiện theo khoảng thời gian nhất định, ví dụ 2 hoạt động/học kì hay 2 hoạt động/năm học. Hoạt động trải nghiệm định kì thực hiện nội dung mang tính tổng hợp hơn, mở ra các cơ hội không gian rộng hơn và sân chơi lớn hơn để học sinh tăng cơ hội trải nghiệm cũng như thể hiện bản thân. Hoạt động trải nghiệm định kì đòi hỏi sự chuẩn bị kĩ lưỡng về nội dung hoạt động, phương tiện và điều kiện thực hiện, về sự hỗ trợ của cộng đồng.

Hình 2.4 Tổ chức tham quan hướng nghiệp cho học sinh khối 9

2.2.4 Hoạt động câu lạc bộ

Hoạt động câu lạc bộ là các hoạt động theo nhu cầu, sở thích, năng khiếu và hoạt động mang tính định hướng nghề nghiệp được thực hiện ngoài giờ học các môn văn hoá và là hình thức tự chọn.

Hình 2.5 Tổ chức câu lạc bộ văn học trong dạy học ngoài giờ

3. KẾT LUẬN

Hoạt động trải nghiệm trong dạy học ngoài giờ tại trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp thông qua các chủ đề hoạt động gắn với những nội dung cụ thể về bản thân, quê hương, đất nước, con người.

Hoạt động trải nghiệm giúp học sinh có cơ hội khám phá bản thân và thế giới xung quanh, phát triển đời sống tâm hồn phong phú, biết rung cảm trước cái đẹp của thiên nhiên và tình người, có quan niệm sống và ứng xử nhân văn; bồi dưỡng cho học sinh tình yêu đối với quê hương, đất nước, ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc để góp phần giữ gìn, phát triển các giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 16
Tháng 07 : 59
Năm 2022 : 4.688