Monday, 04/07/2022 - 23:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa

Đấu trường Toán học VioEdu

Tổ chức Cuộc thi “Đấu trường Toán học VioEdu” cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2021 -2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

UBND TỈNH SÓC TRĂNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

                    Số:        /KH-SGDĐT                         Sóc Trăng, ngày     tháng 3 năm 2022

   

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi “Đấu trường Toán học VioEdu” cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2021 -2022

                                                 

Thực hiện Hướng dẫn số 2278/HD-SGDĐT ngày 26/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Công văn số 47/2022/FSOFT ngày 26/01/2022 của Công ty TNHH Phần mềm FPT về việc triển khai miễn phí Cuộc thi “Đấu trường Toán học VioEdu” cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh;

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Công ty TNHH Phần mềm

FPT xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi “Đấu trường Toán học VioEdu” cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG 1. Thông tin chung

 1. Tên Cuộc thi: Đấu trường Toán học VioEdu, năm học 2021 - 2022.
 2. Đơn vị chỉ đạo: Sở GDĐT.
 3. Đơn vị tổ chức: Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu - Tập đoàn FPT.
 4. Kinh phí tổ chức và giải thưởng: Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu - Tập đoàn FPT phụ trách.

2. Mục đích

 • Tạo sân chơi lý thú, bổ ích, hiện đại cho học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh để học tập, nuôi dưỡng đam mê và lan tỏa tình yêu Toán học.
 • Phát hiện các tài năng Toán học, tạo cơ hội cọ xát, trau dồi kiến thức và kỹ năng để các học sinh tiếp tục phát triển.
 • Sân chơi tạo cơ hội cho các em học sinh giao lưu, học hỏi, nâng cao hiệu quả học Toán, duy trì thói quen học tập chủ động.

II. THỂ LỆCUỘC THI 1. Đối tượng tham gia

Học sinh từ 6 - 15 tuổi thuộc khối 1 đến khối 9 của các trường Tiểu học, trường THCS và trường Trung học phổ thông có cấp THCS trên địa bàn tỉnh.

2. Cách thức đăng ký tham gia

Các trường hoàn thành nhập danh sách học sinh dự thi và gửi bản mềm về Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ email: hotro@vio.edu.vn trước 09 giờ ngày 18/3/2022 (thứ Sáu) theo file đính kèm. Sau đó, Ban Tổ chức sẽ cung cấp tài khoản học sinh theo danh sách các trường cung cấp và gửi lại qua email của các trường. 

3. Thể lệ và hình thức a) Số vòng thi (gồm 12 vòng thi)

 • Vòng thi sơ loại: 09 vòng thi;
 • Vòng thi chung kết cấp trường: 01 vòng thi;
 • Vòng thi chung kết cấp huyện, thị xã, thành phố: 01 vòng thi; - Vòng thi chung kết cấp tỉnh: 01 vòng thi. b) Hình thức thi: trực tuyến

c) Cách thức thi

 • Thi trên máy tính: sử dụng website: www.vio.edu.vn; nếu sử dụng điện thoại/máy tính bảng thì tải ứng dụng: VioEdu để dự thi.
 • Cấu trúc đề: 50 câu hỏi/ vòng thi.
 • Nội dung: 50 câu hỏi Toán học, IQ. - Thời gian: 20 phút/ vòng thi.

Lưu ý: Hệ thống chỉ mở đúng 20 phút, học sinh vào trễ so với khung giờ qui định sẽ bị giảm thời gian làm bài. Học sinh bỏ qua một vòng tự luyện sẽ không được làm lại mà phải chờ đến vòng tiếp theo vào tuần sau. Học sinh thuộc khối lớp nào chỉ được tham gia vòng thi của khối lớp đó.

d) Thời gian tổ chức

STT

Tên vòng thi

Thời gian

I

Sơ loại

 

1

Vòng thi sơ loại 1

09 giờ 30, ngày 27/3/2022 (Chủ nhật)

2

Vòng thi sơ loại 2

09 giờ 30, ngày 03/4/2022 (Chủ nhật)

3

Vòng thi sơ loại 3

09 giờ 30, ngày 10/4/2022 (Chủ nhật)

4

Vòng thi sơ loại 4

09 giờ 30, ngày 17/4/2022 (Chủ nhật)

5

Vòng thi sơ loại 5

09 giờ 30, ngày 24/4/2022 (Chủ nhật)

6

Vòng thi sơ loại 6

09 giờ 30, ngày 01/5/2022 (Chủ nhật)

7

Vòng thi sơ loại 7

09 giờ 30, ngày 08/5/2022 (Chủ nhật)

8

Vòng thi sơ loại 8

09 giờ 30, ngày 15/5/2022 (Chủ nhật)

STT

Tên vòng thi

Thời gian

9

Vòng thi sơ loại 9

09 giờ 30, ngày 22/5/2022 (Chủ nhật)

II

Chung kết cấp trường

dự kiến Tháng 6

III

Chung kết cấp huyện, thị xã, thành phố

dự kiến Tháng 6

IV

Chung kết cấp tỉnh

dự kiến Tháng 7

Lưu ý: Nếu có trùng lặp với thời gian tổ chức công tác khác mà nhiều học sinh tham gia thì Ban Tổ chức sẽ có thông báo thay đổi lịch thi của mỗi vòng thi trên trang www.vio.edu.vn trước ngày thi ít nhất 03 (ba) ngày.

e) Đối với các vòng thi sơ loại và các vòng thi chung kết - Vòng thi sơ loại

+ Đối tượng tham gia: Học sinh từ 6 - 15 tuổi, khối lớp 1 đến khối lớp 9.

+ Hình thức: Trực tuyến, học sinh tham gia 09 vòng thi sơ loại của cuộc thi “Đấu trường Toán học VioEdu” trên website www.vio.edu.vn theo lịch thi cụ thể hàng tuần.

+ Kết thúc từng Vòng thi sơ loại, hệ thống sẽ có bảng xếp hạng theo tiêu chí: Tổng điểm và thời gian làm bài của học sinh. Căn cứ vào kết quả của Bảng xếp hạng, Ban Tổ chức sẽ có giải thưởng cho học sinh (Quy định chi tiết tại mục

III.1).

- Vòng thi chung kết cấp trường

+ Đối tượng tham gia: Học sinh có tổng điểm của 09 vòng thi sơ loại đạt từ 150 điểm trở lên và được các trường Tiểu học, THCS, Trung học phổ thông có cấp THCS lựa chọn.

+ Hình thức: Trực tuyến.

+ Kết thúc vòng thi chung kết cấp trường, hệ thống sẽ có bảng xếp hạng theo tiêu chí: Tổng điểm và thời gian làm bài của học sinh. 

+ Học sinh sẽ được cấp Giấy chứng nhận online khi tham gia vòng thi chung kết cấp trường.

- Vòng thi chung kết cấp huyện, thị xã, thành phố

+ Đối tượng tham gia: Học sinh được các trường lựa chọn căn cứ vào kết quả xếp hạng cấp trường với số lượng học sinh được chọn không quá 30%.

+ Hình thức: Trực tuyến.

+ Kết thúc vòng thi cấp huyện, thị xã, thành phố hệ thống sẽ có bảng xếp hạng theo tiêu chí: Tổng điểm và thời gian làm bài của học sinh. 

+ Học sinh sẽ được cấp Giấy chứng nhận online khi tham gia vòng thi chung kết cấp huyện, thị xã, thành phố.

- Vòng thi chung kết cấp tỉnh

+ Đối tượng tham gia: Học sinh được các Phòng GDĐT lựa chọn căn cứ vào kết quả xếp hạng của vòng thi chung kết cấp huyện, thị xã, thành phố với số lượng học sinh không quá 15%.

+ Hình thức: Trực tuyến.

+ Kết thúc vòng thi chung kết cấp tỉnh, hệ thống sẽ có bảng xếp hạng theo tiêu chí: Tổng điểm và thời gian làm bài của học sinh. Căn cứ vào kết quả xếp hạng, Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho học sinh (Quy định chi tiết tại mục

III.2).

+ Học sinh sẽ được cấp Giấy chứng nhận online khi tham gia vòng thi chung kết cấp tỉnh.

III. GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG 1. Giải thưởng vòng thi sơ loại

 • Ngay sau khi kết thúc vòng thi, mỗi học sinh tham dự sẽ được quay “Vòng quay may mắn”, học sinh có cơ hội trúng các giải thưởng: 5 kim cương, 10 kim cương, ba lô, bình nước, ...
 • Đối với những học sinh may mắn nhận được quà hiện vật, hệ thống sẽ chuyển quà về tận nhà theo địa chỉ học sinh cung cấp.
 • Các bạn học sinh có thể tích lũy kim cương từ các vòng thi để đổi quà hiện vật tại sự kiện “Tích lũy kim cương đổi quà hiện vật”. 2. Giải thưởng vòng thi chung kết cấp tỉnh

a) Giải thưởng dành cho học sinh

STT

Giải thưởng

Số lượng*

Phần thưởng

1

Giải Vàng

5%

 • Giấy chứng nhận
 • Huy chương Vàng
 • Quà tặng hiện vật

2

Giải Bạc

8%

 • Giấy chứng nhận
 • Huy chương Bạc
 • Quà tặng hiện vật

3

Giải Đồng

12%

 • Giấy chứng nhận
 • Huy chương Đồng
 • Quà tặng hiện vật

4

Giải Khuyến khích

20%

- Giấy chứng nhận

Lưu ý: Tỷ lệ % được tính trên số lượng học sinh tham gia vòng thi chung kết cấp tỉnh.

b) Giải thưởng dành cho trường

 • 20 giải thưởng “Trường học VioEdu xuất sắc nhất”: dành tặng trường có tỷ lệ lượt học sinh tham gia cao nhất sau 09 vòng thi sơ loại.
 • Phần thưởng bao gồm: Giấy chứng nhận và cúp.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 16
Tháng 07 : 59
Năm 2022 : 4.688