Monday, 25/06/2018 - 20:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa
 • Pham Văn Nên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
   phamvannenhhn.@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thanh Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyenthithanhthuy.c2hhn.mt@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Văn Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   979058909
  • Email:
   huynhvannhan.c2hhn.mt@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lâm Bích Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
  • Email:
   lambichhien.c2hhn.mt@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Dương Thị Ngọc Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
  • Email:
   duongthingochoa.c2hhn.mt@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Nữa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyenvannua.c2hhn.mt@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Anh Ngôn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
  • Email:
   huynhanhngon.c2hhn.mt@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Mạch Ngọc Chánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Điện thoại:
   0939916396
  • Email:
   machngocchanh.c2hhn.mt@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: