Monday, 25/06/2018 - 20:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa
 • Thêm thành viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
   xuancaodangsupham@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Thêm thành viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
   lethanhdanh.c2hhn.mt@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Thêm thành viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyenthikimcuong.c2hhn.mt@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Thêm thành viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyenhoangtinh.c2hhn.mt@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Thêm thành viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
   tranthiphuonglinh.c2hhn.mt@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Thêm thành viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Điện thoại:
  • Email:
   duongthiviethong.c2hhn.mt@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Kim Ứng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giao vien
  • Điện thoại:
  • Email:
   nguyenthikimung.c2hhn.mt@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: